சிவ சிவ

சிவபெருமான்.காம் 

திருமுறைகள்

முதல் திருமுறை

திருஞாசம்பந்தர் பெருமான் அருளிய முதல் திருமுறை

இரண்டாம் திருமுறை

திருஞாசம்பந்தர் பெருமான் அருளிய  திருமுறை

மூன்றாம் திருமுறை

திருஞாசம்பந்தர் பெருமான் அருளிய முதல் திருமுறை

நான்காம் திருமுறை

திருநாவுக்கரசு பெருமான் அருளிய முதல் திருமுறை

ஐந்தாம் திருமுறை

திருநாவுக்கரசு பெருமான் அருளிய ஐந திருமுறை

ஆறாம் திருமுறை

திருநாவுக்கரசு பெருமான் அருளிய ஆறாம் திருமுறை

ஏழாம் திருமுறை

சுந்தரர் பெருமான் அருளிய ஏ திருமுறை

எட்டாம் திருமுறை

மாணிக்கவாசகப் பெருமான் அருளிய எட்டாம் திருமுறை

ஒன்பதாம் திருமுறை

ஒன்பது அருளாளர்களால் பாடப்பட்ட ஒன்பதாம் திருமுறை

பத்தாம் திருமுறை

திருமூலர் அருளிய பத்தாம் திருமுறை

பதினொன்றாம் திருமுறை

பன்னிரெண்டு அருளாளர்களால் பாடப்பட்ட பதினொன்றாம் திருமுறை

பன்னிரெண்டாம் திருமுறை

சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய  பன்னிரெண்டாம் திருமுறை

திருமறைகள்

1

திருவுந்தியார்

திருவியலூர் உய்யவந்த தேவநாயனார்

2

திருக்களிற்றுப்படியார்

திருக்கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனார்

3

சிவஞானபோதம்

மெய்கண்ட தேவநாயனார்

4

சிவஞான சித்தியார்

திருநறையூர் அருள்நந்தி தேவநாயனார்

இருபா இருபஃது

அருள்நந்திசிவாசாரியார்

6

உண்மை விளக்கம்

திருவதிகை மனவாசகங்கடந்தார்

7

சிவப்பிரகாசம்

உமாபதிசிவாசாரியார்

8

திருவருட்பயன்

உமாபதிசிவாசாரியார்

9

வினாவெண்பா

உமாபதிசிவாசாரியார்

10

உமாபதிசிவாசாரியார்

போற்றிப்பஃறொடை

11

உண்மைநெறி விளக்கம்

உமாபதிசிவாசாரியார்

கொடிப்பாட்டு

உமாபதிசிவாசாரியார்

13

நெஞ்சுவிடுதூது

உமாபதிசிவாசாரியார்

14

சங்கற்ப நிராகரணம்

உமாபதிசிவாசாரியார்

New & seasonal Specials Every Month!

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam. Veritatis et quasi architecto beatae.

Browse Food Categories

Home
About
Services
Service
Shop
Contact