1.115 திரு இராமனதீச்சரம்

1.115 திரு இராமனதீச்சரம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – இராமநாதேசுவரர், தேவியார் – சரிவார்குழலியம்மை. பண் – வியாழக்குறிஞ்சி 1238 சங்கொளிர் முன்கையர் தம்மிடையேஅங்கிடு பலிகொளு மவன்கோபப்பொங்கர வாடலோன்...

Read More