1.42 திருப்பேணுபெருந்துறை

1.42 திருப்பேணுபெருந்துறை இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – சிவாநந்தநாதர், தேவியார் – மலையரசியம்மை. பண் – தக்கராகம் 448 பைம்மா நாகம் பன்மலர்க் கொன்றை பன்றிவெண் கொம்பொன்று பூண்டுசெம்மாந் தையம் பெய்கென்று...

Read More