1.49 திருநள்ளாறு

1.49 திருநள்ளாறு இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ள சப்த தியாகர் தலங்களிலொன்று.சுவாமிபெயர் – தெர்ப்பாரணியர்,தேவியார் – போகமார்த்தபூண்முலையம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் பச்சைத்திருப்பதிகம்இது சமணர்கள் வாதின்பொருட்டுத்...

Read More