பொன்மார் கிராமம் (மாம்பாக்கம் செல்லும் சாலை) சக்திபுரிஸ்வரி சமேத சக்திபுரிஸ்ரர் திருக்கோயிலில் 3வது உழவாரம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.