எல்லாம் வல்ல சிவபெருமானின் திருவருளினால் பஞ்சேஷ்டி ஆனந்தவல்லி சமேத அகத்தீஸ்வரர் கோவில் 2வது உழவாரப் பணி நடைபெற்றது.

திருச்சிற்றம்பலம்