1.100 திருப்பரங்குன்றம்

1.100 திருப்பரங்குன்றம் இத்தலம் பாண்டிநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – பரங்கிரிநாதர், தேவியார் – ஆவுடைநாயகியம்மை. பண் – குறிஞ்சி 1080 நீடலர்சோதி வெண்பிறையோடு நிரைகொன்றைச்சூடலனந்திச் சுடரெரியேந்திச்...

Read More