1.53 திருமுதுகுன்றம்

1.53 திருமுதுகுன்றம் இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது – இதுவே விருத்தாசலம்.சுவாமிபெயர் – பழமலைநாதர்; தேவியார் – பெரியநாயகியம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 570       தேவராயும் அசுரராயுஞ்...

Read More