1.54 திருஓத்தூர்

1.54 திருஓத்தூர் இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – வேதநாதர், தேவியார் – இளமுலைநாயகியம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 580 பூத்தேர்ந் தாயன கொண்டுநின் பொன்னடிஏத்தா தாரில்லை யெண்ணுங்கால்ஓத்தூர் மேய வொளிமழு...

Read More