1.67 திருப்பழனம்

1.67 திருப்பழனம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – ஆபத்சகாயர், தேவியார் – பெரியநாயகியம்மை. பண் – தக்கேசி 722   வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப்பூதஞ்சூழப் பொலியவருவார்...

Read More