1.93 திருமுதுகுன்றம் – திருவிருக்குக்குறள்

1.93 திருமுதுகுன்றம் – திருவிருக்குக்குறள் இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது – இதுவே விருத்தாசலம்.சுவாமிபெயர் – பழமலைநாதர்; தேவியார் – பெரியநாயகியம்மை. பண் – குறிஞ்சி 1003 நின்று மலர்தூவி, இன்று...

Read More