1.95 திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள்

1.95 திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – மருதீசர், தேவியார் – நலமுலைநாயகியம்மை. பண் – குறிஞ்சி 1025 தோடொர் காதினன், பாடு மறையினன்காடு பேணிநின், றாடு மருதனே.-1.95.1...

Read More