1.99 திருக்குற்றாலம்

1.99 திருக்குற்றாலம் இத்தலம் பாண்டிநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – குறும்பலாவீசுவரர், தேவியார் – குழல்வாய்மொழியம்மை. பண் – குறிஞ்சி 1069 வம்பார்குன்றம் நீடுயர்சாரல் வளர்வேங்கைக்கொம்பார்சோலைக் கோலவண்டியாழ்செய்...

Read More