வெட்டவெளி லிங்கம் பேரம்பாக்கம் | Perambakkam | Beemeswarar

சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் பிமீஸ்வரர் பேரம்பாக்கம் அடுத்த வெள்ளாமேடு கிராமத்தில்  அருள்பாலிக்கும்...

Read More