2.27 திரு இந்திரநீலப்பருப்பதம்

2.27 திரு இந்திரநீலப்பருப்பதம் இத்தலம் வடதேசத்திலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – நீலாசலநாதர், தேவியார் – நீலாம்பிகையம்மை. பண் – இந்தளம் 284 குலவு பாரிடம் போற்ற வீற்றிருந்திலகு மான்மழு வேந்தும் அங்கையன்நிலவும் இந்திர நீலப்...

Read More