1.52 திருநெடுங்களம்

1.52 திருநெடுங்களம் இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – நித்தியசுந்தரர், தேவியார் – ஒப்பிலாநாயகியம்மை. பண் – பழந்தக்கராகம் 559 மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடை மேல்வளரும்பிறையுடையாய் பிஞ்ஞகனே யென்றுனைப்...

Read More