1.69 திரு அண்ணாமலை

1.69 திரு அண்ணாமலை இத்தலம் நடுநாட்டிலுள்ளது.சுவாமிபெயர் – அருணாசலேசுவரர்,  தேவியார் – உண்ணாமுலையம்மை பண் – தக்கேசி 743   பூவார்மலர்கொண் டடியார்தொழுவார் புகழ்வார்வானோர்கள்மூவார்புரங்கள் எரித்தஅன்று...

Read More